Razpis za volitve v organe Kluba prekmurskih študentov

Upravni odbor Kluba prekmurskih študentov je na podlagi 15., 16., 17., 18., 19. in 20. člena Statuta KPŠ na svoji 7. redni seji, dne 27. 9. 2019, sprejel sklep št. 7, s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 2. 11. 2019 za:

 • Predsednika/predsednico Kluba prekmurskih študentov,
 • Podpredsednika/podpredsednico Kluba prekmurskih študentov,
 • Blagajnika/blagajničarko Kluba prekmurskih študentov,
 • Tajnika/tajnico Kluba prekmurskih študentov,
 • Člane Upravnega odbora Kluba prekmurskih študentov (5 mest),
 • Člane Nadzornega odbora Kluba prekmurskih študentov (3 mesta),
 • Člane Disciplinske komisije Kluba prekmurskih študentov (3 mesta).

Kandidaturo za posamezni organ Kluba je potrebno poslati priporočeno na naslov društva (Klub prekmurskih študentov, Trubarjev drevored 4., p. p. 196, 9000 Murska Sobota) najkasneje do vključno 25. 10. 2019 s pripisom »Ne odpiraj, kandidatura«. Kandidat mora biti polnopravni član društva KPŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidature morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu/kandidatki: 

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • rojstni datum,
 • potrdilo o statusu študenta za šolsko leto 2019/2020,
 • navedbo funkcije, za katero se kandidira,
 • podpis kandidata/kandidatke,
 • vizijo delovanja.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku.

Volitve za organe Kluba prekurskih študentov bodo potekale v okviru REDNEGA OBČNEGA ZBORA, ki bo v soboto, 2. 11 .2019, ob 9. uri v večnamenski dvorani Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota).

Vloga za oddajo kandidature

Pristopna izjava

pisarna kluba
Zvezna ulica 10,
9000 Murska Sobota

info@kps.si
040 475 459