Razpis za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski fond

Klub prekmurskih študentov objavlja že 11. razpis za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski fond za študente v socialni stiski. Enkratne štipendije podeljuje Klub prekmurskih študentov (KPŠ), pri projektu pa sodelujeta tudi Pomurska izobraževalna fundacija (PIF) ter Pomurska gospodarska zbornica (PGZ).

1. Predmet razpisa
Iz sklada Študentski fond bomo podelili največ 20 enkratnih štipendij v višini 300 EUR. Skupna vrednost razpisa je 6.000 EUR.

2. Splošno
Razpisni in izbirni postopek vodi razpisna komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov KPŠ, predstavnika PIF in predstavnika PGZ. Razpisni komisiji predseduje Natalija Pavlinjek.
Razpisna dokumentacija (razpis, vloga za dodelitev enkratne štipendije, izbirni postopek in točkovnik) je objavljena v priponki.

3. Pogoji za pridobitev štipendije

  • status študenta v študijskem letu 2019/2020,
  • vlagatelj/ica na dan oddaje vloge še ni dopolnil/a starosti 26 let,
  • stalno bivališče na območju Upravne enote Murska Sobota,
  • pravočasno poslana in popolna vloga (pravilna, resnična, s priloženimi zahtevanimi dokazili izpolnjena vloga za pridobitev štipendije).


Če študent/ka ustreza pogojem, se uvrsti v izbirni postopek za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski fond.

Katerakoli druga štipendija, ki jo prejema študent/ka, ne izključuje prejema enkratne štipendije Študentski fond. Prav tako pridobitev enkratne štipendije Študentski fond ne izključi pridobitve katerekoli druge štipendije.


Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki opravljajo katerokoli funkcijo v organih Kluba prekmurskih študentov. Prav tako se na razpis ne morejo prijaviti osebe, ki so s to osebo v sorodu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena.


Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti, ki so enkratno štipendijo iz sklada Študentski fond v preteklih razpisih že prejeli.

4. Rok in oddaja vloge
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo do 16. novembra 2019 oddane priporočeno po pošti na naslov:

Klub prekmurskih študentov
Trubarjev drevored 4
p.p. 196
9000 Murska Sobota

Na kuverto obvezno pripišite: "Ne odpiraj, Študentski fond"


Vsi študenti, ki bodo pravočasno oddali vlogo za pridobitev štipendije, bodo o izidu izbirnega postopka pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisnega roka.

5. Informacije
Vse informacije o Študentskem fondu in dokumentacija razpisa so dostopni v priponki. V primeru dodatnih vprašanj lahko pišete na elektronski naslov natalija.pavlinjek@kps.si ali pokličete na telefonsko številko 041 945 023 (Natalija).

Razpisna dokumentacija.

pisarna kluba
Zvezna ulica 10,
9000 Murska Sobota

info@kps.si
040 475 459