Javna objava kandidatur za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Volilna komisija je 12. decembra 2023 pregledala vse prispele kandidature za svetnika sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS (zadnji rok oddaje je bil 09.12. 2023). Prispela je ena kandidatura, ki je bila popolna in pravilna.

KANDIDAT ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS

1. Domen Rituper, roj. 13.06.2001, 4. letnik - Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

KANDIDAT ZA SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS

1. Domen Rituper, roj. 13.06.2001, 4. letnik - Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

 
Murska Sobota, 13.12. 2023

Iza Rengeo,
predsednica volilne komisije

pisarna kluba
Zvezna ulica 10,
9000 Murska Sobota

info@kps.si
040 475 459