Javna objava kandidatur za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Volilna komisija je 17. decembra 2020 pregledala vse prispele kandidature za svetnika sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS (zadnji rok oddaje je bil 15. 12. 2020). Prispela je ena kandidatura, ki je bila popolna in pravilna.

KANDIDAT ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS

1. Alen Lončar, roj. 8. 5. 1999, Zravstvena nega - 3. letnik, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljublani

KANDIDAT ZA SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS

1. Alen Lončar, roj. 8. 5. 1999, Zravstvena nega - 3. letnik, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljublani

 
Murska Sobota, 17. 12. 2020

Žiga Barbarič,
predsednik volilne komisije

pisarna kluba
Zvezna ulica 10,
9000 Murska Sobota

info@kps.si
040 475 459