Javna objava kandidatur za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Volilna komisija je 7. oktobra 2019 pregledala vse prispele kandidature za svetnika sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS (zadnji rok oddaje je bil 4. 10. 2018). Prispela je le ena kandidatura, ki je bila popolna in pravilna.

KANDIDAT ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS

1. Alen Lončar, roj. 8. 5. 1999, Zravstvena nega - 2. letnik, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljublani

KANDIDAT ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS

1. Alen Lončar, roj. 8. 5. 1999, Zravstvena nega - 2. letnik, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljublani

 
Murska Sobota, 7. 10. 2018

 Ines Cifer,
predsednica volilne komisije

pisarna kluba
Zvezna ulica 10,
9000 Murska Sobota

info@kps.si
040 475 459