Študentski fond

Klub prekmurskih študentov je v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (PIF), s Pomursko gospodarsko zbornico ter z Območno obrtno-podjetniško zbornico Murska Sobota v letu 2011 ustanovil Študentski fond. Gre za denarni sklad, v katerega Klub prekmurskih študentov daruje lastna sredstva, iz katerega se podeli dvajset enkratnih štipendij za študente v socialni stiski v višini 300 evrov.

Vloge študentov, ki se prijavijo na razpis Študentski fond, ocenjuje tričlanska komisija po vnaprej določenih in objavljenih kriterijih. Izbranim 20 študentom v stiski Klub podeli enkratne in nepovratne štipendije in tako vsaj malo omili njihovo stisko ter jim skuša olajšati nadaljnji študij. Razpisna komisija je sestavljena iz predstavnikov Kluba prekmurskih študentov, predstavnikov Pomurske izobraževalne fundacije in strokovnjakov s področja socialnega dela.

pisarna kluba
Zvezna ulica 10,
9000 Murska Sobota

info@kps.si
040 475 459