Karisfera

V Klubu prekmurskih študentov smo leta 2014 vzpostavili celoletni izobraževalni projekt Karsifera, ki je do danes postal eden izmed naših največjih projektov. Njegov glavni namen je ponujati izobraževalne vsebine in s tem posredno naslavljati težave mladih v času izobraževanja ali pri prehodu na trg dela. Zavedamo se, da je iskanje zaposlitve velik in težaven korak, zato poskušamo mladim skozi delavnice, izobraževanja in mreženja omogočiti najboljšo možno popotnico pri tlakovanju karierne poti.

V okviru Karsifere skozi vse leto potekajo vsebine, ki mladim pomagajo pridobivati neformalna znanja, ki so dandanes pomembna bolj kot kadarkoli prej. Tako v sodelovanju z zunanjimi izvajalci organiziramo računalniške Microsoft tečaje, Adobe Illustrator oziroma Photoshop tečaje, tečaje o največji tegobi vseh mladih, t. j. učinkovitem učenju ipd.

Vrhunec Karisfere pa se zgodi spomladi, ko poteka pomurska študentska zaposlitvena konferenca. Gre za celodnevni dogodek, na katerem se zvrstijo predavanja in delavnice z različnih področij, ki mladim dajo koristne nasvete, ki jih potrebujejo za čas študijskega življenja ali pri vstopu na trg dela. Tako se udeleženci seznanjajo s pisanjem izstopajočega življenjepisa in motivacijskega pisma, s poslovnim mreženjem, t. i. "osebnim brandingom", pravilnim vedenjem na zaposlitvenem razgovoru, s študijem, prakso ali delom v tujini ter s tem, kako uporabljati družbena omrežja z namenom osebne predstavitve. Na kratkih simulacijah zaposlitvenih razgovorov, ki prav tako potekajo na dan konference, pa imajo udeleženci priložnost pridobljeno znanje uporabiti v praksi, prav tako pa pridobiti informacijo o tem, kaj na zaposlitvenih razgovorih počnejo prav in kaj narobe ter kako izboljšati svoj nastop.

Karisfera
pisarna kluba
Zvezna ulica 10,
9000 Murska Sobota

info@kps.si
040 475 459