Bodoči bruc (predstavitev študijskih smeri)

Prehod iz srednje šole na fakulteto je velika odločitev v življenju, česar se zavedamo tudi v Klubu prekmurskih študentov. V ta namen v sklopu projekta Bodoči bruc vsako leto organiziramo sproščeno druženje, kjer študentje bodočim brucem pomagajo pri njihovi odločitvi.

Na dogodku študenti različnih študijskih smeri predstavijo svoje študije in odgovarjajo na vprašanja dijakov ter jim tako olajšajo odločitev. Študentje poskušajo podati predvsem tiste informacije, ki jih informativni dnevi ne zajemajo. Dijaki tako lahko izvedo, koliko časa je potrebnega za učenje, ali je potrebno sprotno delo, katera predavanja in vaje zahtevajo obvezno udeležbo, koliko seminarskih nalog je potrebno oddati, ali se lahko obveznosti opravljajo s kolokviji ipd. Študenti odkrito govorijo o tem, kaj jim je pri študiju všeč in kaj ne, kakšen odnos imajo predavatelji in še mnogo več.

Dogodek Bodoči bruc je namenjen vsem dijakom, ki še niso dokončno odločeni, kje bodo nadaljevali svojo pot šolanja ali pa oklevajo, katero študijsko smer uvrstiti na prvo mesto pri prijavi in želijo dobiti še dodatne informacije o izbrani študijski smeri iz prve roke. Dogodek je tudi odlična priložnost za mreženje s starejšimi študenti, s katerimi lahko dijaki navežejo stik in tako morda dobijo pomoč še kadarkoli tekom študija.

pisarna kluba
Zvezna ulica 10,
9000 Murska Sobota

info@kps.si
040 475 459