Brezplačno nezgodno zavarovanje

Vsem polnopravnim članom v sodelovanju z generalnim sponzorjem Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica nudimo BREZPLAČNO kolektivno nezgodno zavarovanje. To je dodatna brezplačna ugodnost za vsakega polnopravnega člana, ki bo s sklenitvijo tega zavarovanja zavarovan za primer nezgodne smrti, trajne invalidnosti, bolnišničnega nadomestila zaradi nezgode in stroškov zdravljenja zaradi nezgode.

Vsem članom, ki ste že pristopili h kolektivnemu nezgodnemu zavarovanju, v spodnjem obvestilu posredujemo napotek za postopek uveljavljenja izplačila zavarovalnine v primeru nezgode.

Hkrati pa še enkrat pozivamo vse polnopravne člane (z veljavnim statusom za študijsko leto 2012/13 in s stalnim prebivališčem v UO Murska Sobota), ki si KPŠ-jevega nezgodnega zavarovanja še niste uredili, da to še vedno lahko storite, in sicer tako, da nam na info@kps.si posredujete svoje podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča, datum rojstva) in po pošti vam bomo poslali Pristopno izjavo, ki jo izpolnjeno in podpisano vrnete v priloženi kuverti (poštnina že plačana) ter si tako zagotovite nezgodno zavarovanje za obdobje enega leta. Ta ugodnost je za vse polnopravne člane brezplačna, zato jo izkoristite!

Postopek uveljavljanja izplačila zavarovalnine VzajemnaNezgode

Za izplačilo zavarovalnine je treba takoj po nastalem škodnem dogodku izpolniti zahtevek za izplačilo zavarovalnine, ki ga najdete na spletni strani www.vzajemna.si oziroma v vseh Vzajemninih poslovalnicah. Zato, da bo vaš zahtevek za izplačilo zavarovalnine lahko rešen v najkrajšem možnem času, je pomembno, da ga natančno izpolnite ter priložite vso zahtevano dokumentacijo, ki je navedena tudi na zadnji strani zahtevka za izplačilo zavarovalnine.

Več informacij na telefonski števili 031 277 326 (Simona Smodiš).

DOKUMENTACIJA, KI JO JE POTREBNO PRILOŽITI:
izvide zdravljenja,
odpustnico iz bolnišnice ali zdravilišča,
zdravstveni karton s pripadajočimi izvidi zdravljenja (na zahtevo zdravnika cenzorja),
fotokopijo vozniškega dovoljenja v primeru prometne nezgode,
karton fizikalne terapije (če je bila predpisana).
Zahtevek za izplačilo zavarovalnine lahko oddate v najbližji poslovalnici Vzajemne, in sicer na Slovenski ulici 48 v Murski Soboti, na Partizanski cesti 20 v Gornji Radgoni in na Kranjčevi ulici 4 v Lendavi ali pa ga pošljete po pošti na naslov; Vzajemna, d.v.z., Oddelek za obdelavo škod zavarovancev, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.

Čas je za kolektivno nezgodno zavarovanje. Pohitite!