Predstavitev Kluba prekmurskih študentov

Stičišče študentskih idej za kakovostno preživljanje in načrtovanje (ob)študijskih dejavnosti …

Klub prekmurskih študentov je eden najstarejših študentskih klubov v Sloveniji. Ustanovljen je bil v tridesetih letih 20. stoletja. Svoje poslanstvo je uspešno opravljal že v preteklosti, močan dejavnik mladinske in natančneje študentske populacije pa predstavlja v domačem okolju tudi danes, saj pomembno prispeva k izobraževalnemu in družabnemu življenju. Njegov namen je ustvarjati pisano paleto aktivnosti in ugodnosti za svoje člane in zastopati njihova stališča navzven.

Klub prekmurskih študentov je najbolj dejaven študentski klub v Pomurju in eden izmed najaktivnejših v Sloveniji.

Izvajamo projekte na različnih področjih, in sicer: skrb za socialno šibke študente in mlade študentske družine, prevoz študentov in dijakov v študijska središča, organizacija glasbeno-kulinaričnih in zabavnih srečanj študentov in ostalih Prekmurcev, sproščene in poučne ekskurzije in izleti, družbeno koristna in dobrodelna dejavnost, športne in rekreativne dejavnosti, izobraževalna dejavnost … skrbimo pa tudi za soočenje mnenj in zastopanje mladih v civilni družbi.
Poleg dejavnosti in ugodnosti v lastni organizaciji svojim članom ponujamo tudi najrazličnejše ugodnosti drugih organizacij.

… povezovanje, izobraževanje, dvig kulturne ravni, članske ugodnosti … vse to vam ponuja Klub prekmurskih študentov, klub z vsebino!

Pravni akti

Naša ekipa

Barbara Sečko, predsednica

Filozofska fakulteta UL, Pedagogika in andragogika,

barbara.secko@kps.si

Alja Samec

Fakulteta za družbene vede UL, Mednarodni odnosi

alja.samec@kps.si

Katarina Nemec

Fakulteta za farmacijo UL, Farmacija,

katarina.nemec@kps.si

Žiga Barbarič

Medicinska fakulteta UL, Medicina

ziga.barbaric@kps.si

Andrej Hanžekovič

Akademija za likovno umetnost UL, Oblikovanje vizualnih komunikacij, andrej.hanzekovic@kps.si

Ines Cifer

Pedagoška fakulteta UL, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, ines.cifer@kps.si

Kaja Jablanovec

Fakulteta za družbene vede UL, Komunikologija - medijske in komunikacijske študije, kaja.jablanovec@kps.si

Vida Lang

Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM, izobraževalna biologija in izobraževalna kemija, vida.lang@kps.si

Grega Donša

Filozofska fakulteta UL, Medjezikovno posredovanje - slovenščina - angleščina - nemščina, grega.donsa@kps.si

Tija Kuhar

Pravna fakulteta UL, Pravo

tija.kuhar@kps.si

Karin Vidonja

Fakulteta za družbene vede UL, Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, karin.vidonja@kps.si

Niki Kuhar

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL, Industrijsko in unikatno oblikovanje, niki.kuhar@kps.si

Urška Votek

Filozofska fakulteta UL, Pedagogika in andragogika

urska.votek@kps.si

Monika Pucko

Fakulteta za varnostne vede UM, Varnost in policijsko delo

monika.pucko@kps.si

Hana Hochstätter

Filozofska fakulteta UM, Psihologija

hana.hochstatter@kps.si

Natalija Rebrica

Fakulteta za družbene vede UL, Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, natalija.rebrica@kps.si

Daša Gita Lainšček

Pravna fakulteta MB, pravo

dasa.lainscek@kps.si

Anja Muhič

Filozofska fakulteta MB, Slovenski jezik in književnost in Zgodovina

Jan Števančec

Gimnazija Murska Sobota

jan.stevancec@kps.si

Katja Tratnjek

Gimnazija Murska Sobota

katja.tratnjek@kps.si

Lara Črnko

Gimnazija Murska Sobota

lara.crnko@kps.si

Eva Hochstätter

Gimnazija Murska Sobota

eva.hochstatter@kps.si

Jana Bohar Gomboc